หน้าแรก / ข่าวประกาศ

อธิบดี สถ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (13 ต.ค.62) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะรัฐมนตรี องค์กรอิสระ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก