หน้าแรก / ข่าวประกาศ

สถ. ร่วมบริจาคโลหิต

 

สถ. ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 4 สถ.