หน้าแรก / ข่าวประกาศ

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ฯ งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ น. นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์และขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณแยกวัดอรัญญิกาวาส ถนนนิตโย บริเวณหน้าศาลหลักเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีฯ